19 Σεπ 2007

ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ Η ΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΟΠΤΕΡΟΥ ΤΟΝΟΥ


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει την αλιεία του γαλαζόπτερου τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο για το 2007. Και αυτό γιατί, με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν μέχρι στιγμής για τα αλιεύματα από τα κράτη-μέλη, έχει πλέον εξαντληθεί η ποσόστωση της ΕΕ του 2007 για τον τόνο, ύψους 16.779,5 τόνων.
Η Επιτροπή οφείλει να αναστείλει την αλίευση του είδους από τους στόλους όλων των χωρών της ΕΕ. Η αναστολή αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, αφού τα άλλα δύο κράτη-μέλη που αναπτύσσουν σχετική δραστηριότητα, δηλαδή η Ιταλία και η Γαλλία, ανέστειλαν την αλιεία από τους στόλους τους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αντιστοίχως.
Η Επιτροπή θα εισηγηθεί επίσης εγκαίρως μέτρα για την αλιεία το 2008, ώστε να προληφθούν τα προβλήματα που ανεφύησαν φέτος.Ο αρμόδιος για την αλιεία και τις ναυτιλιακές υποθέσεις Επίτροπος Τζο Μποργκ προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Υφίστανται σαφώς προβλήματα τόσο με την υπεραλίευση αποθέματος που ήδη απειλείται με κατάρρευση όσο και με την ισοτιμία μεταξύ των οικείων κρατών-μελών. Η Επιτροπή, όπως έχει υποχρέωση, θα πράξει παν το δυνατόν για να αντιμετωπίσει επειγόντως τα ζητήματα αυτά".
Ο πανάκριβος γαλαζόπτερος τόνος, ο οποίος έχει μεγάλη ζήτηση, κυρίως για σούσι στην Ιαπωνία, απειλείται με εξαφάνιση λόγω της υπερβολικής αλιείας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: